SELAMAT DATANG

Blog ini memberikan khidmat nasihat kesihatan dan penjelasan secara saintifik meliputi masalah kesihatan fizikal, mental, emosi dan spiritual terutamanya penyakit yang kronik, kritikal atau yang dianggap tiada harapan untuk sembuh. Setiap pertanyaan amat dihargai dan semoga tulisan dalam blog ini bisa membantu meringankan penderitaan anda. Untuk mendapatkan rawatan, sila hubungi saya melalui borang yang disediakan di bawah

Selasa, 27 November 2007

Menguasai Masa atau Dikuasai Masa?

Jika kita menunggu sesuatu perkara dengan keadaan yang penuh gelisah dan mengharap, ini bermakna kita sedang dikuasai masa. Segala memori akan dirakam dalam keadaan terbeban, maka otot akan menjadi lemah, kulit akan mengendur atau cepat tua. Jika seseorang "mengejar" sesuatu impian, ia juga dikuasai masa dan akan menghadapi perkara yang sama kerana impian tidak akan sampai selagi belum sampai ruang dan masa yang tepat (tidak amplitud).

Jisim Abstrak dan Masa

Jisim yang abstrak pada hakikatnya telah terkeluar atau tidak terikat dengan domain masa lain. Apabila sesuatu jisim menjadi abstrak, maka masanya sudah tidak dapat ditakrifkan lagi. Jika jisim yang abstrak itu ingin dikuasai atau dimanipulasi, ia perlu ditarik ke domain masa supaya ia wujud dalam bentuk pejal. Untuk menarik jisim abstrak ke domain masa, perbezaan tekanan perlu diwujudkan di antara ruang di sekelilingnya. Sesuatu jisim boleh wujud dalam bentuk abstrak apabila ia berada di dalam ruang yang bertekanan rendah. Bila tekanan tinggi dikenakan di sekeliling ruang bertekanan rendah tadi maka fenomena mekanik bendalir akan berlaku. Jisim abstrak tersebut akan "mengalir" keluar atau masuk ke dalam ruang bertekanan tinggi dengan perubahan bentuk daripada abstrak kepada pejal. Fenomena inilah yang berlaku dalam proses hidroterapi ais kepada pesakit yang terkena santau atau memakai susuk.
Pemakaian Susuk
Sewaktu proses mandian rendaman Hydrotherapy Ice atau Facial Hydrotherapy Ice, susuk (yang bersifat bertekanan rendah) akan terkeluar.

Beberapa contoh mengharap yang merosakkan "masa"
  1. Jika kita pernah meminta pertolongan dan dijanjikan pertolongan dengan manusia, kita tidak seharusnya mengharap.
  2. Begitu juga sekiranya kita memberikan pinjaman wang atau sesuatu barang, kita tidak boleh mengharapkan ia dipulangkan.
  3. Memberikan hutang tanpa rasa ikhlas akan menyebabkan kita terlalu mengharap.
Semakin kita mengharap, maka semakin sempit jiwa dan rezeki.

Semoga anda bergembira dengan maklumat yang diberikan. Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan khidmat rawatan alternatif Attitude Therapy untuk merawat sebarang jenis penyakit termasuk yang kronik, kritikal atau yang dianggap tiada harapan untuk sembuh yang merangkumi peringkat spiritual, mental, emosi dan fizikal, sila hubungi saya. Saya sedia ikhtiar dengan sedaya upaya membantu walau di mana anda berada, Insya Allah.

Prof. Dr. Ariffaizal Bin Mohd Nor Ariffin
Pusat Rawatan Attitude Therapy Sdn. Bhd.
No 91 Jalan Raja Musa Mahadi, Taman Hillview, 31350 Ipoh
hubungi saya 016-3315761
Tel: 016-3315761 (HP) 05-3125764 (O)
untuk cara yang lebih teratur dan selamat, sila email saya
email

Ahad, 25 November 2007

Pengistilahan Gelombang

Roh dan alam roh adalah urusan Allah. Di dalam dunia perubatan, terdapat unsur spiritual bagi sebuah sel yang lengkap. Unsur ini amat mempengaruhi psikologi dan karektor serta tidak dapat diasingkan dalam ikhtiar untuk merawat sesuatu penyakit. Meminggirkan unsur ini dalam dunia perubatan hanya akan menyebabkan kebuntuan dalam menyelesaikan sesuatu masalah penyakit. Unsur spiritual ini diwakilkan dengan satu unit tenaga yang digelar "Gelombang". Pemikiran manusia amat terbatas untuk sampai ke sesuatu tahap ilmu. Saintis barat bingung dengan kewujudan unsur ini. Tetapi Al-Quran telah terlebih dahulu maju ke hadapan dan menemui istilah unsur yang terdapat di dalam setiap organik yang bernyawa. Dengan menjadikan Al-Quran sumber inspirasi, akhirnya unsur spiritual tersebut diistilahkan Gelombang.

Di beberapa buah universiti di negara barat seperti universiti Harvard dan Cambridge, kajian tentang roh telah lama dijalankan sehingga para intelek di sana yang menyusun ensiklopedia yang khusus dalam membincangkan tentang persoalan roh. Dalam membicarakan tentang roh, Attitude Therapy tidak memisahkan sumbangan dan peranannya dalam hubungannya dengan kesihatan manusia. Attitude Therapy tidak berminat untuk mengkaji persoalan roh dengan lebih mendalam baik dalam bentuk analitikal mahupun empirikal seperti yang dilakukan di negara-negara barat.

Sebaliknya Attitude Therapy lebih berminat untuk mengkaji hubungan antara roh dan jasad dalam skop yang khusus iaitu yang berkaitan dengan perkara-perkara kesihatan dan penyakit. Kaedah yang digunakan oleh Attitude Therapy memanipulasikan gelombang ialah melalui kaedah "Applied Kinesiology". Melalui kaedah ini para perawat akan mendapatkan jawapan yang tepat hasil daripada diagnosis yang dijalankan.

Namum begitu, Attitude Therapy lebih berminat menggunakan istilah "Gelombang" sebagai ganti perkataan "roh" dalam terapi yang dijalankan. Perkataan "gelombang" dapat dikaji dari sudut sains akan sifatnya. Perkataan "roh" pula mempunyai pengertian yang lebih luas sifat dan falsafahnya. Perkataan "gelombang" adalah lebih saintifik berbanding perkataan "roh" yang amat terbatas dan bersifat keagamaan (teologi).

Semoga anda bergembira dengan maklumat yang diberikan. Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan khidmat rawatan alternatif Attitude Therapy untuk merawat sebarang jenis penyakit termasuk yang kronik, kritikal atau yang dianggap tiada harapan untuk sembuh yang merangkumi peringkat spiritual, mental, emosi dan fizikal, sila hubungi saya. Saya sedia ikhtiar dengan sedaya upaya membantu walau di mana anda berada, Insya Allah.

Prof. Dr. Ariffaizal Bin Mohd Nor Ariffin
Pusat Rawatan Attitude Therapy Sdn. Bhd.
No 91 Jalan Raja Musa Mahadi, Taman Hillview, 31350 Ipoh
hubungi saya 016-3315761
Tel: 016-3315761 (HP) 05-3125764 (O)
untuk cara yang lebih teratur dan selamat, sila email saya
email

Gelombang dan Applied Kinesiology

Gelombang (getaran) dapat dirasai melalui gerak rasa. Ia bersifat suci dan menguasai segala ruang dan arah dalam apa jua bentuk dan keadaan. Ianya sangat tepat dalam memberikan segala jawapan tanpa syak dan ragu-ragu. Kewujudan gelombang adalah lebih awal daripada kewujudan segala jisim lahiriah. Oleh yang demikian, gelombang adalah merupakan sumber maklumat yang paling awal, tepat dan sempurna.

Gelombang juga pada hakikatnya adalah sumber gedung ilmu yang perlu difahami dan dihormati. Apabila perawat mendiagnos seseorang pesakit, bermakna ia berinteraksi dengan gelombang si pesakit. Seseorang perawat yang fokus dapat menguasai gelombang yang tersirat dan tepat yang mana jawapan yang diperolehi tidak akan mampu diperolehi dengan proses diagnosis melalui cara biasa. Kesan daripada jawapan yang diperolehi tadi ialah perawat akan menjadi bertambah yakin dan bersemangat dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan.

Rawatan yang menggunakan kaedah gelombang tidak menggunakan khadam sebagai perantara. Tindak balas yang diperolehi daripada pesakit lahir secara semulajadi dan dapat dikupas secara jelas apabila ianya difikirkan secara mendalam. Segala punca dan simptom penyakit dapat diketahui oleh perawat dan setiap jawapan dari masa ke semasa akan dapat membantu proses diagnosis secara lebih jelas. Daripada kinesiologi, segala peristiwa lama pesakit akan tercetus semula dan dengan yang demikian banyak sistem badan dapat bekerja semula.

Jika pendiagnos tidak ikhlas dalam menjalankan diagnosis, tidak menghayati penyakit dan merasainya dengan penuh kasih sayang, kemahiran yang diperolehinya selama ini akan terjejas atau berkurang (tumpul) dan ini akan membuatkan mereka menjadi semakin ragu, kabur dan keliru terhadap segala jawapan yang diperolehi hasil daripada Applied Kinesiology tadi. Persoalan demi persoalan tidak dapat diselesaikan. Berbeza daripada proses diagnosis yang telah dijalankan olehnya pada peringkat awal yang mana ianya memberikan kepuasan dalam membongkar ilmu dalam diri si pesakit.

Gelombang adalah satu unsur hidup yang bersifat atau berkelakuan lurus (telus), tersangat-sangat lurus. Ia dijadikan untuk melaksanakan segala arahan yang telah diperintahkan oleh Allah. Apa sahaja soalan yang diajukan kepadanya, ia akan menjawab dengan memberikan jawapan yang tepat tanpa syak wasangka terhadap si penyoal. Di dalam Applied Kinesiology, para pengamal Attitude Therapy akan "bertanyakan" atau mengisyaratkan point atau soalan-soalan tertentu kepada gelombang si pesakit untuk mendapatkan maklumat atau jawapan yang berkaitan dengan soalan-soalan yang dikemukakan tadi. Gelombang bersifat hening, maka para perawat dan pesakit mestilah bersikap hening ketika menjalani proses diagnosis melalui kaedah Applied Kinesiology. Semakin hening tahap minda si perawat dan si pesakit, maka lebih tepatlah maklumat atau jawapan yang akan diperolehi.

Gema akan memberikan tindakbalas sempurna atau jawapan yang amat tepat bagi segala bentuk rangsangan isyarat atau soalan yang diajukan kepadanya. Tetapi ia tidak boleh dikhianati. Pesakit yang datang berjumpa dengan merawat hanya menyerahkan atau mengizinkan dirinya disoal atau dirawat tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan penyakit mereka semata-mata. Jika perawat bertanya tentang perkara-perkara di luar skop atau ruang lingkup penyakit pesakit, ini bermakna perawat telah "mencuri" maklumat daripada diri si pesakit (melalui gelombang). Natijah daripada kelakuan para perawat yang mengkhianati gelombang tadi akan menyebabkan keputusan yang akan diperolehi menjadi semakin tidak tepat apabila proses Applied Kinesiology dilakukan terhadap pesakit-pesakit yang lain pada masa-masa mendatang. Lama-kelamaan segala keputusan diagnosis yang diperolehi melalui Applied Kinesiology akan menjadi salah terus-menerus, para pengamal Attitude Therapy akan menjadi tidak yakin dengan ilmu perubatan ini dan seterusnya mereka akan meninggalkan ilmu perubatan Attitude Therapy. Berdasarkan Hukum Keseimbangan (sila rujuk kategori Hukum Keseimbangan), pesakit juga akan meninggalkan perawat atau menghentikan rawatan kerana tidak yakin.

Testimoni Attitude Therapy

Penyembuhan itu daripada Allah, oleh itu pesakit perlu bersyukur kepada Allah setelah sembuh dan perawat tidak boleh mendakwa penyembuhan tersebut disebabkan pesakit ini telah merawat dengannya. Demi menjaga dan menghormati pesakit, testimoni tentang penyembuhan tidak akan didedahkan kepada umum. Untuk mengeluarkan testimoni, pengamal perlu mematuhi garis penduan etika yang ditetapkan.

Apabila kita memahami gelombang, maka kita akan faham keikhlasan menjaga keharmonian dan keheningan tubuh. Rasa hormat dan hening ini adalah faktor penyembuan tahap pertama bagi sesuatu penyakit walaupun pada peringkat diagnosis Applied Kinesiology.

Semoga anda bergembira dengan maklumat yang diberikan. Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan khidmat rawatan alternatif Attitude Therapy untuk merawat sebarang jenis penyakit termasuk yang kronik, kritikal atau yang dianggap tiada harapan untuk sembuh yang merangkumi peringkat spiritual, mental, emosi dan fizikal, sila hubungi saya. Saya sedia ikhtiar dengan sedaya upaya membantu walau di mana anda berada, Insya Allah.

Prof. Dr. Ariffaizal Bin Mohd Nor Ariffin
Pusat Rawatan Attitude Therapy Sdn. Bhd.
No 91 Jalan Raja Musa Mahadi, Taman Hillview, 31350 Ipoh
hubungi saya 016-3315761
Tel: 016-3315761 (HP) 05-3125764 (O)
untuk cara yang lebih teratur dan selamat, sila email saya
email

Jumaat, 23 November 2007

Nukleus Sel dan Gelombang

Setiap sel mempunyai gelombang yang tersendiri. Sel-sel tubuh menjalankan aktiviti-aktivitinya berdasarkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah berdasarkan kod-kod genetik yang telah tertulis di dalam DNA tanpa ralat dan tanpa jemu. Sel-sel tubuh terus berkhidmat kepada tuannya (tubuh) tanpa khianat atau rasa ragu-ragu.
RNA dan DNA
Gaya pemikiran sel adalah satu bentuk gaya pemikiran yang tertinggi dan yang paling asas dalam setiap bentuk ilmu pemikiran yang lain iaitu dalam bentuk intuitif. Pada waktu-waktu tertentu ia juga bersifat kreatif dalam melaksanakan aktiviti-aktivitinya. Sel tidak pernah berfikiran secara logik, analatikal ataupun kritikal. Khidmat sel terhadap tubuh tersangat ikhlas (konsisten) sepanjang masa, tidak kira sama ada tuannya (tubuh) itu adalah seorang yang paling luhur budi pekertinya di dunia ini ataupun ia adalah seorang penjenayah yang paling kejam di muka bumi ini.

Walaubagaimanapun, kerja-kerja sel tetap akan terganggu apabila tuan tubuh tidak dapat mengawal pemikiran dan emosinya pada keadaan yang stabil. Tidak kira sama ada tuan tubuh itu adalah seorang yang paling baik akhlaknya atau yang paling buruk akhlaknya, jika ia sentiasa dapat menguasai atau mengawal pemikiran dan emosinya, maka aktiviti-aktiviti sel tetap akan dapat berjalan seperti biasa.

Firaun
Ramses (firaun) ialah satu contoh penzalim yang sentiasa sihat (aktiviti sel berjalan lancar) walaupun dia telah banyak melakukan kekejaman, dia tidak pernah rasa bersalah terhadap apa yang telah dilakukan terhadap orang-orang di sekeliling dan rakyatnya. Kematiannya bukan disebabkan oleh penyakit tetapi disebabkan oleh kemalangan (lemas di Laut Merah).

Sel klon membahagi 8
Sel-sel tubuh akan terus melakukan aktiviti-aktivitinya walaupun ia dimanipulasikan untuk tujuan tertentu. Sebagai contohnya ialah seperti apa yang berlaku dalam proses pengklonan gen. Dalam proses pengklonan, DNA daripada haiwan dewasa diambil dan disenyawakan dalam rahim ibu tumpang haiwan betina. Pada waktu ini sel yang telah disenyawakan itu akan terus membahagi sehingga terbentuklah janin yang serupa dengan haiwan dewasa yang telah diambil DNA nya tadi.

Para saintis sehingga sekarang merasa pelik bagaimana sel yang telah disenyawakan tadi boleh membahagi sehingga terbentuknya janin. Kekeliruan pada saintis ini adalah disebabkan mereka tidak menyedari bahawa setiap sel mempunyai rohnya dan roh ini akan terus menjalankan aktiviti-aktivitinya apabila sampai waktu resonan.
Pengklonan dan ibu tumpang
Dalam proses pengklonan itu tadi, resonan akan berlaku apabila DNA telah disenyawakan dengan telur betina dan ditempatkan pada tempat yang tepat (rahim haiwan betina) dan pada masa yang tepat. Apabila tempat (rahim), ruang (DNA dan telur) dan masa telah bertemu pada masa yang tepat, maka sel yang telah disenyawakan tadi akan membahagi tanpa perlu ia "memikirkan" tentang kewajaran akan tindakannya (sama ada halal atau haram).

Justeru bagaimana tindakan-tindakan itu berlaku tanpa arahan atau isyarat dari luar yang sebenarnya adalah gelombang yang suci. Jika tidak sesuatu ruang yang mampu ditembusi sehingga mampu memantulkan semua gelombang menjadi cahaya, bunyi dan kristal, maka itulah nukleus sel atau roh! Jelaslah masa itulah roh dan nukleus sel.

Semoga anda bergembira dengan maklumat yang diberikan. Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan khidmat rawatan alternatif Attitude Therapy untuk merawat sebarang jenis penyakit termasuk yang kronik, kritikal atau yang dianggap tiada harapan untuk sembuh yang merangkumi peringkat spiritual, mental, emosi dan fizikal, sila hubungi saya. Saya sedia ikhtiar dengan sedaya upaya membantu walau di mana anda berada, Insya Allah.

Prof. Dr. Ariffaizal Bin Mohd Nor Ariffin
Pusat Rawatan Attitude Therapy Sdn. Bhd.
No 91 Jalan Raja Musa Mahadi, Taman Hillview, 31350 Ipoh
hubungi saya 016-3315761
Tel: 016-3315761 (HP) 05-3125764 (O)
untuk cara yang lebih teratur dan selamat, sila email saya
email

Sifat Sel

Orang yang hening akan melakukan kerja-kerjanya dengan penuh fokus, terurus dan tersusun. Begitulah juga dengan sel, ia menjalankan aktiviti-aktiviti yang dilakukan dengan sangat tertib dan harmonis. Tiada kesilapan atau ralat yang berlaku dalam segala aktiviti-aktiviti sel. Segala aktiviti yang sempurna hanyalah boleh dilakukan apabila berada dalam keadaan fokus dan fokus hanya akan diperolehi apabila dalam keadaan hening.

Setiap sel tubuh mempunyai tugas-tugas yang tertentu dan spesifik. Setiap sel tubuh amat faham akan tugas masing-masing berdasarkan ilmu masing-masing. Ini menunjukkan bahawa sel-sel tubuh amat fokus dalam melaksanakan aktiviti-aktivitinya. Walaupun begitu, sel-sel tubuh juga sangat peka (alert) terhadap pengaruh sekeliling. Ia bersedia pada bila-bila masa untuk menerima dan menjalankan arahan mengejut (interrupt) atau ini akan diberikan oleh hipothalamus melalui isyarat (hormon) yang dihantarkan kepadanya. Jika sel-sel tubuh tidak bersifat hening, segala aktivitinya akan menjadi kacau-bilau dan fungsi-fungsi organ tubuh terganggu. Ini akan menyebabkan berlakunya penyakit (sila rujuk post bertajuk Falsafah Punca Penyakit)
Tisu sel
Diperkecilkan

Sebuah sel
Diperkecilkan

Potongan bahagian nukleus

Diperkecilkan

Bahagian sampul nuklear

Hening

Keheningan (ketenangan) sel-sel tubuh berkerja dapat diperhatikan pada ketika ia menghasilkan antibodi-antibodi yang tepat apabila tubuh diserang bakteria berbahaya. Tidak mungkin sel-sel tubuh dapat melakukan aktiviti-aktivitinya dengan tepat jika ia tidak berada dalam keheningan.

Sabar

Kesabaran sel-sel tubuh dapat dilihat dalam aktiviti-aktiviti yang dilakukan secara sangat teliti dalam aktiviti-aktiviti yang sangat kompleks. Walaubagaimana berat atau sukar sekalipun kerja-kerja itu, sel-sel tubuh tetap akan melakukan aktiviti-aktiviti yang berkaitan sehingga berjaya.

Ikhlas

Keikhlasan sel-sel tubuh dapat dilihat dalam aktiviti-aktiviti yang dilakukan secara konsisten, sepanjang masa hingga ke akhir hayat tubuh.

Redha

Keredhaan sel-sel tubuh dapat dilihat dalam aktiviti-aktiviti yang dilakukan secara konsisten sepanjang masa walaupun ia dianiaya oleh tuan tubuh. Walau apa pun yang dimakan atau diminum oleh tuannya, tidak kira sama ada makanan atau minuman itu barkhasiat atau tidak, sel-sel tubuh akan tetap menjalankan segala aktivitinya seperti biasa mengikut kemampuannya (dengan penuh redha).

Hening, sabar, ikhlas dan redha adalah sifat sebenar sel
Organ dan Karakter adalah perkara yang seimbang
Semoga anda bergembira dengan maklumat yang diberikan. Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan khidmat rawatan alternatif Attitude Therapy untuk merawat sebarang jenis penyakit termasuk yang kronik, kritikal atau yang dianggap tiada harapan untuk sembuh yang merangkumi peringkat spiritual, mental, emosi dan fizikal, sila hubungi saya. Saya sedia ikhtiar dengan sedaya upaya membantu walau di mana anda berada, Insya Allah.

Prof. Dr. Ariffaizal Bin Mohd Nor Ariffin
Pusat Rawatan Attitude Therapy Sdn. Bhd.
No 91 Jalan Raja Musa Mahadi, Taman Hillview, 31350 Ipoh
hubungi saya 016-3315761
Tel: 016-3315761 (HP) 05-3125764 (O)
untuk cara yang lebih teratur dan selamat, sila email saya
email

Konsep Attitude Therapy Dalam Merawat Sel

Sel-sel tubuh mempunyai masa yang tersendiri berdasarkan frekuensi yang tertentu (sila rujuk post bertajuk Asas Anatomi Tubuh Manusia). Dalam merawat sel, Attitude Therapy hanya memanipulasi masa sel (sila rujuk post bertajuk Teori Ruang dan Masa), sama ada melambatkan atau mempercepatkan masa sel tanpa mengambil kira bagaimanakah keadaan fizikal sel-sel tubuh pada waktu itu. Teknik yang digunakan oleh Attitude Therapy dalam memanipulasikan masa sel ialah dengan memberikan si pesakit titisan minyak zaitun yang telah dipertenagakan dengan tenaga bunyi mengikut frekuensi sel-sel tubuh yang berkaitan.


Pada hakikatnya, semua penyakit boleh sembuh hanya dengan menggunakan kekuatan fikiran (tanpa pengambilan ubat). Dengan menggunakan kekuatan fokus, si pesakit boleh sembuh dengan sendirinya dalam tempoh tertentu. Namun begitu, tidak semua manusia mampu melakukan demikian. Oleh kerana itulah Attitude Therapy menyediakan formula yang dapat memberikan pesakit kekuatan dalam membantunya untuk fokus agar penyembuhan berlaku dari masa ke semasa.

Fokus
Untuk fokus, seseorang itu perlu sentiasa berada dalam keadaan atau bersifat hening, sabar, ikhlas dan setiap formula yang dirumuskan oleh Attitude Therapy adalah bertujuan untuk menuju ke arah sifat-sifat ini. Apabila si pesakit mempunyai sifat-sifat tersebut, segala kesusahan atau kepayahan atau kesengsaraan yang dilaluinya akan bertukar kepada kenikmatan. Kehidupan ini akan dilalui dengan lebih seronok dan tidak membebankan.

Apabila pesakit itu menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa kesengsaraan, maka masa sel-sel tadi telah dilambatkan, dengan demikian penyakit yang dialaminya terasa seolah-olah sangat lambat untuk sembuh. Sebaliknya jika pesakit itu menjalani kehidupan ini dengan rasa penuh kenikmatan dan keseronokan, maka masa sel-sel tubuhnya dipercepatkan lalu penyakit yang dialaminya akan cepat sembuh kerana sel-sel tubuhnya mendapat tenaga atau motivasi untuk membaiki diri masing-masing.

Semoga anda bergembira dengan maklumat yang diberikan. Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan khidmat rawatan alternatif Attitude Therapy untuk merawat sebarang jenis penyakit termasuk yang kronik, kritikal atau yang dianggap tiada harapan untuk sembuh yang merangkumi peringkat spiritual, mental, emosi dan fizikal, sila hubungi saya. Saya sedia ikhtiar dengan sedaya upaya membantu walau di mana anda berada, Insya Allah.

Prof. Dr. Ariffaizal Bin Mohd Nor Ariffin
Pusat Rawatan Attitude Therapy Sdn. Bhd.
No 91 Jalan Raja Musa Mahadi, Taman Hillview, 31350 Ipoh
hubungi saya 016-3315761
Tel: 016-3315761 (HP) 05-3125764 (O)
untuk cara yang lebih teratur dan selamat, sila email saya
email

Rabu, 21 November 2007

Perawatan Attitude Therapy Sebagai Penyembuhan

Sekiranya anda sedang melalui suatu keadaan yang menyebabkan anda rasa sakit pada salah satu anggota atau organ tubuh anda, apakah yang anda akan fikirkan ketika itu?

Bagi mereka yang mampu mengawal pemikirannya, penyakit dapat ditafsirkan sebagai suatu tenaga yang menjelma atau wujud pada pandangan mata dan akalnya, dan dapat pula dirasakan kesakitannya. Namun ketika itu rasa sakit sebenarnya wujud daripada keadaan tiada kepada adanya penyakit itu. Jelas kepada kita bahawa penyakit akan wujud pada waktu atau masa yang telah ditetapkan dan apabila ia akan berlalu atau berterusan juga berkadar dengan masa.

Bagi sesetangah individu pula, penyakit ditakrifkan sebagai suatu ujian daripada Pencipta yang sebenarnya adalah “peluang” bagi tujuan pembersihan, pembetulan atau peningkatan diri daripada satu tahap kepada suatu tahap yang lain.

Attitude Therapy menyatakan bahawa segala yang ditakrifkan sebagai penyakit tidak mempunyai sebarang “ubat”. Ubat yang sering disebut dan diambil itu hanyalah sebagai perangsang kepada kelegaan dan penahan rasa sakit yang bersifat sementara sahaja.


Sebagai contoh penyakit kronik seperti barah sebenarnya tidak pernah ada suatu penyembuh melainkan suatu kaedah yang bertindak membuang, menukar dan memusnahkan sel-sel yang sebenarnya amatlah keterlaluan dalam konteks pengubahsuaian kerja-kerja Maha Pencipta yang akan menimbulkan kecelaruan memori dan aturcara DNA yang berpanjangan kepada pesakit atau individu itu.

Kejadian manusia sebenarnya sangatlah menakjubkan. Sesuai dengan penyataan Al Quran bahawa manusia itu tercipta dengan segala kesempurnaan. Sistem tubuh manusia dan organ-organnya berfungsi seperti suatu alat kawalan jauh yang mempunyai pemancar dan penerima gelombang. Pemancar tenaga adalah daripada ketetapan Maha Pencipta yang mengatur segala kejadian seperti matahari dan bulan sementara manusia melalui system kederiaannya bertindak sebagai penerima isyarat tertentu melalui cahaya dan warna.

Oleh yang demikian di dalam tubuh manusia juga perlunya ada suatu bekalan tenaga yang bertindak sebagai bateri atau sumber tenaga bagi menerima isyarat tersebut. “Bateri” yang dimaksudkan itu boleh dikatakan sebagai isotop radioaktif nikel yang menjana tenaga elektrik pada frekuensi rendah yang mampu berfungsi selama 50 tahun atau lebih bergantung kepada cara penjagaannya. Sebagaimana difahami, “bateri” perlu dipertenagakan dengan air yang bersifat ionic atau alkali dengan kadar pH yang sesuai iaitu 8.5 serta diperhaluskan bagi tujuan kadar penyerapan yang tinggi.

Penerimaan bentuk isyarat gelombang pada tubuh manusia ialah system kederiaan iaitu kulit sebagai penerima yang terbesar selain mata, hidung, telinga dan lidah. Isyarat-isyarat ini akan dihantar kepada system kelenjar utama iaitu kelenjar pineal, pituitary, thyroid, thymus, adrenal, pancreas dan system reproduktif (ovary/testis). Inilah sebenarnya secara simboliknya bertindak sebagai bateri kepada system kederiaan tubuh yang perlu dipertenagakan dengan air alkali. Sistem kederiaan pula harus dipelihara keseimbangannya dengan air sejuk atau ais dan disertakan dengan Aromatherapy Vibration.

Sistem kelenjar ini apabila dipertenagakan dengan formula Attitude Therapy melalui pengambilan di lidah akan memberikan tenaga dalam bentuk gelombang radioaktif (bentuk penyebaran menyamai corak alfa, beta dan gama) yang paling selamat yang merangsang sel-sel sehingga ke nucleus bagi atom di dalam tubuh.

Formula Attitude Therapy adalah sebagai penyembuh atau penawar bukan ubat yang hanya berkisar pada suatu bentuk isyarat dengan ketetapan yang apabila dihantar kepada pusat kawalan system tubuh, melalui system neurotransmitter akan mengembalikan getaran sel pada keseimbangannya sebenar, enzim dan hormone akan dikeluarkan semula maka ketika itu tenaganya yang asal akan dikembalikan semula. Maka penawar sebenarnya telah wujud di dalam setiap tubuh manusia itu sendiri.

Namun factor-factor kesucian jiwa perlu diambil kira sebagai masa yang mewujudkan ketetapan dan getaran yang dipanggil “amplitude” atau maksimum. Factor-factor kesucian itu ialah hening, sabar, ikhlas dan redha atau rasa syukur yang tidak berbelah bagi kepada Maha Pencipta penyakit itu. Individu haruslah mengawal sifat-sifat tersebut di dalam dirinya maka ia sebenarnya adalah pengawalan minda atau akal atau kerohaniannya sendiri menurut masa yang telah ditetapkan.

Faktor ketenangan juga akan mempengaruhi pengambilan sesuatu penawar kerana ketika itu bahagian-bahagian yang disasarkan di dalam keadaan bersedia dengan penerimaan isyarat frekuensi pada julat rendah. Sebaliknya jika ketika itu tubuh sedang bekerja atau ketika selepas pengambilan makanan, system tubuh sebenarnya sedang di dalam kecelaruan di dalam fungsinya ketika itu telah menjadi julat tinggi yang memungkinkan pembongkaran dan tindak balas lebih ketara akan wujud.

Sekalipun di barat ramai yang telah mempraktikkan kaedah “holistic” tersebut, namun sebenarnya ia tidaklah begitu praktikal apabila tiadanya pengekalan atau konsisten di dalam proses pengamalan kaedah tersebut serta tidak dipraktikkan dalam budaya kehidupan harian (sibghatullah). Manusia akan menjadi lemah apabila berhadapan dengan pelbagai situasi yang tidak terjangkau oleh akal fikirannya sendiri.

Namun demikian, factor-factor kesucian jiwa itu sebenarnya adalah suatu bentuk tenaga yang diistilahkan masa bagi setiap diri individu itu. Masa sebenarnya adalah “roh” yang sepatutnya berada atau wujud pada tahap tertentu dengan konsisten tanpa ada kepincangan yang akan mencipta penyakit.

Masa sebenarnya adalah hak mutlak setiap manusia sebagai rahsia Maha Pencipta manakala jasad sebagai jisim dengan segala atomnya adalah hak Pencipta yang telah tercipta dengan ketetapan yang tidak boleh diubahsuai atau digantikan dengan milik manusia lain.

Justeru manusia perlu melalui masa yang menyenangkan dirinya sendiri sebagai perawatan secara semulajadi. Masa apabila ditakrifkan sebagai unsur iaitu unsur angin, api dan air manakala jisim sebagai unsur tanah. Masa dan keseimbangan tersendiri pada keadaan asalnya. Masa boleh berubah-ubah atau dipindahkan menurut kesesuaian pada ketika itu dan akan kekal manakala jisim sebagai sel adalah ketetapan yang tidak kekal dan akan berubah menurut ketetapan Maha Pencipta.

Masa sebagai rahsia kelajuan yang boleh berada di dalam mana-mana ruangan sekalipun tercetus daripada niat yang apabila telah menjadi sama dengan jisim akan mewujudkan keadaan “resonance” dan amplitude sebagai penawar atau penyembuhan sebenar ketika itu.

Attitude Therapy meneliti akan rahsia masa itu dan menemui kehebatan tenaga yang setara dengan tenaga masa dalam diri manusia daripada bunga-bungaan sebagai penawar yang mampu mewujudkan keadaaan konsisten sebagai tujuan penyembuhan penyakit. Tenaga daripada bunga-bungaan dilihat pada warnanya yang diukur pula sebagai gelombang cahaya di dalam unit nanometer sebelum ditukar kepada getaran atau gelombang pada ukuran Hertz atau kitaran sesaat masa. Tenaga inilah yang dirakam daripada bunga-bungaan tertentu yang mekar pada ketika bulan purnama sebelum dirakamkan semula ke dalam pati bunga (aromatherapy vibration) atau formula Character/Colour Level (CL) dan disusun menurut kesesuaian organ tubuh manusia.

Tenaga ini didapati konsisten sekalipun pada jangkamasa yang lama, maka ia sangat sesuai diambil bagi tujuan penyembuhan penyakit yang terpantas dengan syarat pengambilannya juga konsisten dan tepat pada masanya. Jelaslah bahawa penawar yang dihasilkan oleh Attitude Therapy adalah penawar di dalam rahsia masa.

Justeru manusia harus melihat dengan jelas bahawa kadar peningkatan penyakit di dalam dirinya sendiri, di dalam lingkungan keluarganya, masyarakat, negara bahkan dunia ini semakin tinggi akibat ketiadaan penyembuh sebenar yang paling suci, selamat dan berkesan.

Kita seharusnya tidak lagi terkeliru dengan jawapan-jawapan dan keputusan-keputusan perubahan yang diterima saban hari apabila dikaitkan dengan proses pemindahan organ, pemusnahan sel dan sebagainya, sebelum masa kita diambil dan jisim kita dikembalikan semula ke tempat asalnya pada saat yang telah ditetapkan.

Ringkasannya

Penyakit adalah suatu bentuk tenaga.


Tenaga boleh dipindah, diubah atau ditukarganti namun tidak boleh diubahsuai.


Fungsi atau tindak balas kuman, bacteria atau kesan keracunan di dalam tubuh sebenarnya adalah kerja-kerja “Ketuhanan” yang begitu kompleks.

Konsep perubatan selama ini cenderung kepada pengubahsuaian atau pemansuhan tenaga penyakit itu sendiri.

Perawatan Attitude Therapy dengan mencari semula titik keseimbangan sel atau organ yang berpenyakit dan mengembalikan tenaga asalnya.

Attitude Therapy menitikberatkan factor masa sebagai asas kepada perawatan segala jenis penyakit.

Semoga anda bergembira dengan maklumat yang diberikan. Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan khidmat rawatan alternatif Attitude Therapy untuk merawat sebarang jenis penyakit termasuk yang kronik, kritikal atau yang dianggap tiada harapan untuk sembuh yang merangkumi peringkat spiritual, mental, emosi dan fizikal, sila hubungi saya. Saya sedia ikhtiar dengan sedaya upaya membantu walau di mana anda berada, Insya Allah.

Prof. Dr. Ariffaizal Bin Mohd Nor Ariffin
Pusat Rawatan Attitude Therapy Sdn. Bhd.
No 91 Jalan Raja Musa Mahadi, Taman Hillview, 31350 Ipoh
hubungi saya 016-3315761
Tel: 016-3315761 (HP) 05-3125764 (O)
untuk cara yang lebih teratur dan selamat, sila email saya
email

Khamis, 15 November 2007

Ozon Hidroterapi Ais Membina Tenaga

Bepeluh sering dikaitkan dengan aktiviti yang dilakukan dan ia dikatakan sebagai menyihatkan tubuh badan. Peluh yang keluar adalah unsur garam galian yang tersimpan di bawah kulit yang sebenarnya apabila tubuh memaksanya keluar dengan cara aktiviti berat seperti bersenam, berlari yang kuat, bekerja di ladang dan sebagainya ia telah mencipta pembaziran.

Perpeluhan ketika senaman
Pada ketika keadaan aktiviti berat dilakukan, otak sebenarnya telah banyak ditumpukan pada aktiviti fizikal seperti itu yang akhirnya mencipta keletihan dan kehilangan garam mineral yang berguna seara berlebihan melalui perpeluhan tadi.

Kadar metabolisma juga semakin menurun dan ketika itu nutrien yang jika banyak terbeban di dalam hati didapati akan bertukar menjadi racun. Lama-kelamaan keadaan ini sudah tentu akan mencipta penyakit pada organ yang tertentu. Kadar karbon dioksida akan bertambah manakala kadar oksigen semakin berkurangan.

Karbon dioksida akan menukar darah menjadi asid urik sedikit demi sedikit dan akhirnya pada suatu ketika kadar kesihatan tubuh menjadi rendah. Kerja-kerja sel akan terganggu dan terciptalah penyakit.

Berkelah di tepi air terjun ialah bersantai yang terbaik
Sebaliknya aktiviti bersantai dengan penuh kerehatan tanpa stress terhasil daripada pelbagai sumber sebenarnya menghasilkan oksigen yang mencukupi untuk sistem respirasi dan jantung. Oksigen yang cukup akan memecahkan kandungan gula yang berlebihan di dalam sel sebagai penghasilan respirasi sel bagi mencipta tenaga yang sebenar. Inilah kesesuaian tenaga daripada oksigen sebagai "nafas yang dipinjamkan" kepada setiap manusia yang hidup.

Kadar penyerapan oksigen ketika bersantai adalah lebih tinggi dan mencukupi untuk tubuh sementara karbon dioksida akan dibebaskan. Maka tubuh tidak lagi tercemar dengan gas karbon dioksida yang berlebihan serta beracun yang sebenarnya sebahagian daripada punca tubuh terasa ringan melayang-layang seperti ingin rebah. Kadar gas lengai ini di dalam tubuh sepatutnya hanya kurang 1% berbanding oksigen sebanyak 65%. Lemak yang berlebihan di dalam tubuh akan dapat dibakar dengan oksigen juga membentuk tenaga.

Sauna wap atau Infra Red Jarak Jauh
Seperti juga mandian sauna atau wap yang berlaku pada keadaan yang tidak sesuai seperti di kawasan iklim yang panas dan tempoh yang lebih daripada 5 minit serta kekerapan yang tinggi maka banyak oksigen akan dilepaskan daripada tubuh.

Kadar perpeluhan selepas aktiviti sauna juga berlebihan. Ketika itu kadar denyutan jantung sebenarnya semakin rendah, pernafasan juga berkurangan maka gas karbon dioksida terutamanya akan bertambah di dalam tubuh. Setelah itu asid urik akan mencipta masa berpenyakit di dalam tubuh.

Suhu badan normal
Gambar di ats menunjukkan suhu badan normal
Suhu badan ketika sauna
Gambar di atas menunjukkan suhu badan ketika sedang sauna
Suhu badan sejurus selepas sauna
Gambar di atas menunjukkan suhu badan sejurus selepas sauna

Suhu darah akan menjadi terlebih panas dan akibat keasidan maka nilai pH juga menurun. Apabila keadaan ini berlaku, pengaliran darah akan terganggu dan keletihan terutama ketika bangun pagi akan dirasai.

Ketika menjalani proses sauna, suhu badan yang panas akan menyebabkan kematian lebih banyak sel-sel dormin. Kesan yang sama berlaku kepada mereka yang menjalani x-ray atau diagnosis radiology.

Bila boleh bersenam?

Apabila dikatakan bersenam itu membazir, sebenarnya gerak kerja tersebut ada kegunaan dan manfaat yang jauh lebih penting lagi. Gerak tubuh yang terbaik ialah gerakan yang harmoni beserta dengan fokus dan kekuatan semangat.

Sebenarnya mengerahkan diri untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh adalah salah satu gerakan yang membentuk fokus. Arahan berperang pula ialah gerakan yang dirangsang oleh kekuatan semangat.

Sila klik untuk besarkan gambar
Ketinggian fokus boleh dijana daripada petua keheningan iaitu mentelaah pada waktu malam atau tidur awal selepas waktu isyak atau sekurang-kurangnya sebelum pukul 9.30 malam. Mereka yang mendapat keheningan ini akan mendapati hasil kerja pada keesokan hari amat berganda dan berjalan lancar atau menjadi tanpa sebarang tekanan atau halangan.

Terdapat juga senaman yang merupakan bersantai dalam keadaan fokus. Antaranya ialah berenang, memanah dan menunggang kuda.

Senaman terbaik
Ozone-Hidrotherapy Ice
Bersantai dalam bath tub
Kaedah rawatan secara ozon-hidrotherapi ais sebenarnya menjalankan aktiviti bersantai seperti yang dimaksudkan di atas. Kadar oksigen daripada mesin ozon dan garam akan menyihatkan tubuh manakala ais akan menghasilkan tekanan dan resapan.

Sel-sel tubuh akan menjalankan aktiviti respirasinya seperti semulajadi bagi mencipta tenaga. Maka tidak hairanlah selepas tubuh mendapat rawatan rendaman ais, tenaga akan diperolehi bukan keletihan seperti selepas penat bekerja.

Semoga anda bergembira dengan maklumat yang diberikan. Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan khidmat rawatan alternatif Attitude Therapy untuk merawat sebarang jenis penyakit termasuk yang kronik, kritikal atau yang dianggap tiada harapan untuk sembuh yang merangkumi peringkat spiritual, mental, emosi dan fizikal, sila hubungi saya. Saya sedia ikhtiar dengan sedaya upaya membantu walau di mana anda berada, Insya Allah.

Prof. Dr. Ariffaizal Bin Mohd Nor Ariffin
Pusat Rawatan Attitude Therapy Sdn. Bhd.
No 91 Jalan Raja Musa Mahadi, Taman Hillview, 31350 Ipoh
hubungi saya 016-3315761
Tel: 016-3315761 (HP) 05-3125764 (O)
untuk cara yang lebih teratur dan selamat, sila email saya
email

Rabu, 14 November 2007

Kuasa Graviti Terhenti

Atom dengan nisbah terbesar atau bumi adalah alat pengukur waktu yang paling tepat. Hari ini kita telah membuktikan bahawa jam antarabangsa berjalan 1/10 detik lambat dalam waktu 24 jam atau satu hari satu malam. Data bahawa bumi berputar lebih lambat berulang-ulang kali dari setahun ke setahun hingga ke hari ini. Kelambatan bumi berputar pada paksinya kerana adanya geseran pada lapisan tertinggi atmosfera yang mempengaruhi penciptaan bumi.

Bumi yang terdiri daripada dua lapisan padat dan cair sudah tentunya akan mempunyai kecepatan putaran sendiri yang dipengaruhi pula oleh medan magnet luaran atau permukaan dan dalam bumi. Kedua-dua perbezaan ini akan mempengaruhi suhu bumi yang sukar dibayangkan kepanasannya dan kedinginannya. Ini bererti bahawa pada saat itu seluruh sistem universal saling bertaburan dan bertindihan antara satu sama lain kerana hilangnya kuasa graviti yang ada pada bumi sebagai pusat tatasuria yang sememangnya tidak disyaki lagi.

Ahli sains juga telah turut bimbang kerana bulan didapati semakin jauh daripada bumi yang pastinya akan memanaskan permukaan bumi dan bumi ketika itu berada pada keadaan yang amat menggerunkan apabila Kutub Utara dan Kutub Selatan berada pada garisan Khatulistiwa. Ketika itu air laut akan naik dan banjir besar akan berlaku kerana tahap ais yang mencair akan menenggelamkan seluruh bumi ini. Ketika itu air akan melimpah ke luar dari permukaan bumi dan hilanglah kuasa graviti seluruh sistem universal termasuk bumi. Akhirnya bulan akan jatuh bertembung dan berpadu pada bumi dan menimbulkan gempa bumi yang tidak sanggup dibayangkan lagi oleh akal kita yang cetek ini.
Pertembungan yang juga percantuman
Bulan bertembung dengan bumi
Pertembungan penggaulan planet
Teori pertembungan planet
Kajian ini turut membuat kesimpulan bahawa suatu hari nanti matahari pula berada paling hampir pada bumi bahkan bintang-bintang lain turut rapat dan pasti berlaku geseran antara satu sama lainnya. Seluruh jagat raya ini akan hancur berkeping-keping bagai debu yang bertaburan dan berterbangan dan ketika itu cahaya setiap planet akan tembus dan menembusi dan merosakkan tenaganya dengan melakukan kilauan yang terang-benderang yang tidak sanggup dipandang oleh mata. Hukum matematik yang tidak diragukan lagi menguatkan pernyataan kiamat telah ditentukan masanya oleh Allah sebelum Allah merancang penciptaan alam semesta ini.
Banjir besar, gunung menjadi debu, planet bertaburan
Akhirnya cahaya akan terus lenyap dan gerakan planet yang bertaburan dengan kelajuan yang tidak terkawal akhirnya berhenti. Sumber-sumber cahaya menjadi lenyap dan padam. Ketika itu tiada lagi kepanasan maka hilanglah zaman dan waktu yang ketika itu tiada apa-apa kecuali dingin dan gelap.

Semua yang hidup pasti mati / kiamat

Akhirnya bumi akan kehilangan tenaga untuk melakukan revolusi atau pusingan. Bumi hari ini berputar semakin lambat. Bumi juga didapati semakin tua. Kalau ia sama sekali berhenti berputar, kiamat pasti datang.

Bunyi Penciptaan

Gelombang frekuensi rendah di bawah 20 Hertz.

Penciptaan alam ini sebenarnya terjadi dari cahaya bunyi yang bermula pada satu ledakan atau letupan yang besar. "Big Bang"
Teori Big Bang
Bunyi Pemusnah

Gelombang frekuensi tinggi yang melebihi 20 kilo Hertz / Mega Hertz.

Akhirnya alam ini musnah sama sekali dengan kehadiran bunyi yang tidak mampu diterima pada mana-mana sistem kederiaan.

Permulaan penciptaan manusia adalah bunyi dan akhirnya sebuah penciptaan yang lebih besar iaitu alam juga bermula dan berakhir dengan bunyi. Manusia juga akan dihidupkan semula dengan bunyi.

Nyatalah bunyi itu suatu bentuk daya tenaga yang boleh membina dan memusnahkan. Bunyi yang tidak mampu didengari oleh manusia adalah satu daya yang paling kecil tetapi paling memberi manfaat kepada pelbagai penciptaan semula jadi.

Kesimpulan

Setelah kita memahami tentang diri kita, penyakit dan sebagainya maka dapatlah dilihat bahawasanya segala-galanya akan kembali kepada urusan Maha Pencipta, sebagai suatu ujian keikhlasan di atas ilmu yang sebenar.

Segala-galanya juga bagaikan sekerdipan mata yang tidak dapat diukur namun harus dilalui oleh setiap manusia. Adakah kita ingin meninggalkan dunia ini dengan keadaan berpenyakit? Jesteru kehidupan ini sebenarnya adalah "untuk mencari kematian yang mudah".

Rawatan Attitude Therapy ialah ikhtiar untuk mengembalikan semula kuasa graviti tubuh melalui konsep getaran cahaya (bercaj negatif dan positif) yang mengawal semula suhu badan supaya terus harmoni.
Graviti memastikan tubuh kita sentiasa seimbang. Sila rujuk post bertajuk Masalah Sendawa Berlebihan dalam blog ini.

Semoga anda bergembira dengan maklumat yang diberikan. Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan khidmat rawatan alternatif Attitude Therapy untuk merawat sebarang jenis penyakit termasuk yang kronik, kritikal atau yang dianggap tiada harapan untuk sembuh yang merangkumi peringkat spiritual, mental, emosi dan fizikal, sila hubungi saya. Saya sedia ikhtiar dengan sedaya upaya membantu walau di mana anda berada, Insya Allah.

Prof. Dr. Ariffaizal Bin Mohd Nor Ariffin
Pusat Rawatan Attitude Therapy Sdn. Bhd.
No 91 Jalan Raja Musa Mahadi, Taman Hillview, 31350 Ipoh
hubungi saya 016-3315761
Tel: 016-3315761 (HP) 05-3125764 (O)
untuk cara yang lebih teratur dan selamat, sila email saya
email
Semoga anda bergembira dengan setiap maklumat dalam blog ini. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau ingin mendapatkan rawatan alternatif Attitude Therapy untuk merawat pelbagai penyakit, sila hubungi saya.

(Semoga informasi yang dipublikasi dalam blog ini bisa memberikan manfaat serta pencerahan kepada pemirsa. Harapan saya agar semua senantiasa gembira dan jika anda mempunyai pertanyaan atau ingin menjalani pengobatan alamiah atau alternatif Attitude Therapy silahkan hubungi saya pada alamat yang tertera).

Prof. Dr. Ariffaizal Bin Mohd Nor Ariffin
Pusat Rawatan Attitude Therapy Sdn. Bhd.
No 91 Jalan Raja Musa Mahadi, Taman Hillview, 31350 Ipoh
Sila klik untuk melihat petaPeta Lokasi
.
hubungi saya 016-3315761
Tel: 016-3315761 (HP) 05-3125764 (O)
untuk cara yang lebih teratur dan selamat, sila email saya
email

3 langkah mudah untuk mendapatkan rawatan dengan saya


Melengkapkan borang di bawah untuk membuka fail analisa.
(Caj RM10 dikenakan seperti cara pembayaran di bawah).
Anda akan dihubungi untuk dimaklumkan hasil analisa serta formula rawatan ditentukan.
(Sila beri tempoh 24 jam setelah borang dan bayaran diterima. Anda mungkin akan dihubungi melalui handphone atau email).Formula rawatan diposkan ke rumah dan rawatan boleh dijalankan sendiri dengan segera.
(Sila beri tempoh penghantaran 3 hari bekerja untuk semenanjung Malaysia dan 5 hari bekerja untuk selain semenanjung dan luar Malaysia. Penghantaran dibuat setelah bayaran kos rawatan diterima).

Borang Pemeriksaan Dan Analisa Kesihatan

   Setelah menghantar dan membuat bayaran, anda akan dihubungi dan akan menerima hasil analisa secepat mungkin. Terima kasih.
 
   
     

Pembayaran Analisa Kesihatan Melalui Maybank2u

Akaun CIMB 0814 0000190 102
Atas Nama ARIFFAIZAL BIN MOHD NOR ARIFFIN
Caj bayaran untuk membuka fail analisa: RM10 (sekali bayar untuk seorang)